Web: www.k-taxi.sk Email: infoktaxi@gmail.com | Tel.: 0905 605 836 / 0910 216 070 | IČO: 418 444 75

Sadzobník - cenník prepravy

ORIENTAČNÝ CENNÍK JEDNOTLIVÝCH TRANSFEROV PRE K-TAXI ŠAĽA

Čakanie: 1 hodina – minimálne 12 €, erotický salón – 20 €.

Pri jazde mimo mesta Šaľa môže vodič taxislužby žiadať úhradu za jazdu vopred podľa aktuálneho cenníka.
Orientačný cenník slúži len na približné stanovenie ceny za prepravu. Skutočná cena za prepravu sa určí podľa taxametra alebo dohodou pred začatím prepravy a následným zaplatením dohodnutého jazdného vopred.

Minimálne jazdné 2 € platí pri objednávke na ulici, alebo železničnej stanici na jednosmernú jazdu v meste Šaľa do vzdialenosti 2. kilometrov.
Na sídlisko Veča je minimálne jazdné 2 €.
Za každú medzizastávku v trase si účtujeme 2 €.

Na jazdu mimo mesta je jazdné 0,90 € na kilometer.
Pri vzdialenosti nad 100 kilometrov jednosmerne je jazdné 0,80 € na kilometer.                
*K týmto transferom si účtujeme príplatok za diaľničné a parkovné poplatky.

Pri službe DRINK TAXI si účtujeme príplatok 10 € za odvoz Vášho vozidla.
Za znečistenie vozidla si žiadame úhradu vo výške 50 € pri malom znečistení cca 15 €.
Na každú uvedenú trasu a za každú využitú službu Vám  vydáme riadny účtovný doklad. Nie sme platcami DPH

Sadzby podľa taxametra:
Min. jazdné :        2 € (do 2. km)
Nástupné     :        1,00 € mesto - 3,00 €** mimo mesta
Sadzba 1      :        0,90 €
Sadzba 2      :        0,80 €
Sadzba 3      :        1,20 € ( sviatky )
Čakanie       :        12,00 €/hod. 0,20 €/min.
**Nástupné pre susedné obce mesta Šaľa
3,00 € pre obec Trnovec n/V, Kráľová n/V, Diakovce, Dlhá n/V
(nástupné v sume 3,00 € sa počíta len ak vozidlo taxi služby pokračuje svoju jazdu z obce nie smerom cez mesto Šaľa. Ak vozidlo taxi služby prechádza cez mesto Šaľa nástupné je ako v meste 1,00 €)

Ak sa dodržiava tento cenník nie je to predražovanie! 
Cenník aktualizovaný ku dňu 1.1. 2017

Za ceny zodpovedá:                                                                        
Karol Gelnický K-TAXI
Hurbanova 912/6
927 01 Šaľa