Web: www.k-taxi.sk Email: [email protected] | Tel.: 0905 605 836 / 0910 216 070 | IČO: 418 444 75

Sadzobník - cenník prepravy

ORIENTAČNÝ CENNÍK JEDNOTLIVÝCH TRANSFEROV PRE K-TAXI ŠAĽA

> Cenník je platný od 31. 5. 2022! Nie sme platca DPH!

Čakanie: 1 hodina- 12 €, erotický salón - 20 €.

Orientačný cenník slúži len na približné stanovenie ceny za prepravu. Skutočná cena za prepravu sa určí podľa taxametra alebo dohodou pred začatím prepravy a následným zaplatením dohodnutého jazdného vopred.

Na jazdu mimo mesta je jazdné 1,00 € na kilometer.
Pri vzdialenosti nad 100 kilometrov jednosmerne je jazdné 0,90 € na kilometer.
*K týmto transferom si účtujeme príplatok za dialničné a parkovné poplatky.

Pri jazde mimo mesta Šaľa môže vodič taxislužby žiadať úhradu vopred za jazdu podľa aktuálneho cenníka.

Minimálne jazdné 2,50 € platí pri objednávke na ulici, železničnej stanici alebo stanovišti na jednosmernú jazdu v meste Šaľa do vzdialenosti 2 kilometrov. Každý ďalší kilometer v meste je spoplatnený sadzbou 0,90 €.
Minimálne jazdné na sídlisko Veča 3 € platí po ul. Komenského od ul. Dožova je min. jazdné 3,50 €.

Pri službe DRINK TAXI si účtujeme príplatok 10 € za odvoz Vášho vozidla (do vzdialenosti max. 30km). Od 30km do 100km je príplatok 20 €. Nad 100km dohodou.

Za znečistenie vozidla si žiadame úhradu vo výške 50 € pri malom znečistení 20 €.

V čase od 00.00hod. do 6.00hod. je min. jazdné v rámci mesta a na sídlisko Veča 3,50 € (platí nedeľa až štvrtok.)

Sadzby podľa taxametra:

Min. jazdné: 2,50 € ( do 2.km )
Veča 3,00 €
Nástupné: 1,00 € mesto - 3,00 €** mimo mesta
Sadzba 1 za km: 0,90 € (v meste)
Sadzba 2 za km: 1,00 € (mimo mesta)
Sadzba 3 za km: 1,30 € ( sviatky, noc týž. od 00.hod do 6hod. )
Čakanie 1 hod.: 12,00 €

Nie sme platca DPH. Všetky ceny sú konečné!
Na každú uvedenú trasu a za každú využitú službu Vám vydáme riadny účtovný doklad.

Ak sa dodržiava tento cenník nie je to predražovanie!
Cenník aktualizovaný ku dňu 31. 5. 2022.

Za ceny zodpovedá:
Karol Gelnický K-TAXI